/>

Den lille barnehagen på landet.

Berg barnehage, er en liten, foreldre-eiet barnehage. Vi ligger ute på landet, men det er bare 5 minutter å kjøre til byen. For oss er hvert enkelt barn helt spesielt, og vi ønsker å utvikle dets unike egenskaper og muligheter. Dette gjør vi gjennom å være tydelig tilstede i leken, og legge tilrette for gode aktiviteter som stimulerer nysjerrigheten og livsgleden. Vi jobber prosjektbasert etter hva barna interesserer seg for.

Berg barnehage.

Berg barnehage er en foreldre- eiet samvirke-barnehage med 18 hele
plasser, for barn i alderen 1-6 år.

De 6 minste går på avdeling Larven. De 12 eldste går på avdeling Sommerfuglen.

Åpningstid kl. 7.00 – 16.30.

Barnehagen serverer frokost, lunsj og et lett mellom-måltid på ettermiddagen.

Barnehagen startet i 1980, og holder til i det som tidligere var berg menighetshus, der har vi romslige og spennende lokaler, og fin utelekeplass.

Barnehagen ligger på bondelandet, like ved kirken, skogsområder og med jorder rundt oss.

Sommerfuglbarna er på tur i skogen hver uke.

 

Dette er de rammene vi har å forholde oss til når vi skal
beskrive barnehagen.

Personalet:

Personalet er den viktigste ressursen i barnehagen. Det er syv fast ansatte, mange på deltid. Fire av dem har førskolelærerutdanning.Daglig er det to personale på jobb, på hver avdeling. En barnehagelærer og en assistent. I tillegg kan vi ha ekstra ansatt spesialpedagogisk personale, som jobber med de barna som trenger det.

Barna:

Det er en relativt små barnegrupper.  6 barn på Larven og ca 12 barn på Sommerfuglen. Dette gjør at vi får bedre tid til hvert barn og dets behov, og at barna får god plass å leke på.

Eierformen:

Foreldrene eier barnehagen som et samvirke etter samvirkeloven, uten innskudd eller fortjeneste. Dette gir et større engasjement og deltakelse i planer, vurderinger og drift av barnehagen. Med godt fremmøte på dugnader og møter. Dessuten har alle hjem en arbeidsoppgave å ha ansvaret for i løpet av året.

Et godt samarbeide med dere foreldre, betyr veldig mye for både barna og personalet.

Beliggenhet:

Det at vi har skogen like ved oss gjør at vi hver uke er i skogen og bruker den til lekeplass, går på turer, og lærer litt om livet og årstidene der.

Kirken, rett over veien, besøker vi hver jul.

Bondegårdene rundt oss har griser og kyr, og vi får mulighet til å følge med hva som skjer på jordene året rundt. Det er særlig korn som vokser her. Dessuten kan vi
av og til gå på besøk til en bondegård, når det passer sånn, enten bare for å
få en spennende opplevelse, eller for å lære om noe vi holder på med i
barnehagen.

Huset er et gammelt hus, med god plass, høyt under
taket og mange spennende kroker å leke i.

Pedagogisk innhold:

Barnehagen har en årsplan som vårt arbeidsverktøy. I dette barnehageåret har vi språk som satsningsområdet. Og ellers jobber vi prosjektbasert ut i fra hva barna interesserer seg for.

Uansett så vektlegger vi mye tid til fri lek, der de voksne er aktivt med. For det aller viktigste barna kan lære seg i barnehagen, er å ha det fint sammen med de andre barna. Sosial tilpassing, bli trygge, tørre å hevde seg, ta hensyn, vise omsorg, samarbeide og ha det gøy sammen.

Personalet er glade i å gå i skogen, og å drive med forming, noe som også preger innholdet i barnehagen.

Når vi jobber med et tema, bruker vi god tid. Et tema går gjerne gå over et helt år, men taes opp med forskjellige undertemaet, og bruker forskjellige metoder:  Som konkrete opplevelser, litteratur, sang, drama og forming.                                                                                                                           Vi foretrekker å gå i dybden på noe, fremfor å skumme over mye.

Alle disse faktorene gjør at vi tror Berg barnehage er en
god barnehage å være i, både for barn og voksne, og at vi kan være med på å gi
barna ”den gode barndom” som de fortjener.

Berg. 2022.