Den lille barnehagen på landet.

Berg barnehage, er en liten, foreldre-eiet barnehage. Vi ligger ute på landet, men det er bare 5 minutter å kjøre til byen. For oss er hvert enkelt barn helt spesielt, og vi ønsker å utvikle dets unike egenskaper og muligheter. Dette gjør vi gjennom å være tydelig tilstede i leken, og legge tilrette for gode aktiviteter som stimulerer nysjerrigheten og livsgleden. Temaer vi ofte tar opp er: 1) Natur. 2)Bondegården. 3) Estetiske fag, som forming,litteratur, drama, musikk.

Nyheter